Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Câu 2.6 trang 30 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Đồ...

Câu 2.6 trang 30 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Đồ thị của một hàm số xác định trên R được cho trên hình 2.2. Dựa vào đồ thị, hãy lập bảng ...

Câu 2.6 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao. Đồ thị của một hàm số xác định trên R được cho trên hình 2.2. Dựa vào đồ thị, hãy lập bảng biến thiên của hàm. Bài 1. Đại cương về hàm số

Đồ thị của một hàm số xác định trên R được cho trên hình 2.2. Dựa vào đồ thị, hãy lập bảng biến thiên của hàm số đó. Hãy cho biết giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số (nếu có).

Quảng cáo

Giaibaitap.com