Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.11 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Gọi...

Bài 1.11 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Gọi O là tâm của tam giác đều ABC....

Gọi O là tâm của tam giác đều ABC.. Bài 1.11 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Gọi O là tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \)

Gợi ý làm bài

Trong tam giác đều ABC, tâm O của đường tròn ngoại tiếp cũng là trọng tâm của tam giác. Vậy \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \)