Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.22 trang 33 SBT môn Toán Hình học 10: Chứng minh...

Bài 1.22 trang 33 SBT môn Toán Hình học 10: Chứng minh rằng tổng của n véc tơ...

Chứng minh rằng tổng của n véc tơ . Bài 1.22 trang 33 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 3: Tích của vec tơ với một số

Chứng minh rằng tổng của n véc tơ \(\overrightarrow a \) bằng \(n\overrightarrow a \) (n là số nguyên dương).

Gợi ý làm bài

\(\overrightarrow a  + \overrightarrow a  + … + \overrightarrow a  = (1 + 1 + … + 1)\overrightarrow a  = n\overrightarrow a \)