Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.25 trang 33 SBT Toán Hình học 10: Cho hai vec...

Bài 1.25 trang 33 SBT Toán Hình học 10: Cho hai vec tơ không cùng phương...

Cho hai vec tơ không cùng phương. Bài 1.25 trang 33 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 3: Tích của vec tơ với một số

Cho hai vec tơ không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Dựng các vec tơ:

a) \(2\overrightarrow a  + \overrightarrow b \)

b) \(\overrightarrow a  – 2\overrightarrow b \)

Quảng cáo
Đang tải...

c) \( – \overrightarrow a  + {1 \over 2}\overrightarrow b\)

Gợi ý làm bài

(Xem h.1. 45)

Hãy vẽ trường hợp \(\overrightarrow a  – 2\overrightarrow b \)