Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.43 trang 44 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho...

Bài 1.43 trang 44 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho hình bình hành ABCD...

Cho hình bình hành ABCD. Bài 1.43 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 4: Hệ trục tọa độ

Cho hình bình hành ABCD. Biết \(A(2; – 3),B(4;5),C(0; – 1)\). Tính tọa độ của đỉnh D.

Gợi ý làm bài

(h.1.57) 

\(\overrightarrow {BA}  = ( – 2; – 8)\)

Quảng cáo
Đang tải...

\(\overrightarrow {CD}  = ({x_D};{y_D} + 1)\). Vì \(\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \) nên

\(\left\{ \matrix{

{x_D} = – 2 \hfill \cr

{y_D} + 1 = – 8 \hfill \cr} \right. = > \left\{ \matrix{

{x_D} = – 2 \hfill \cr

{y_D} = – 9 \hfill \cr} \right.\)

Vậy tọa độ đỉnh D(-2; -9)

Nhận xét: Ta có thể tính tọa độ đỉnh D dựa vào biểu thức \(\overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {BC} \)