Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.8 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho năm điểm...

Bài 1.8 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho năm điểm A, B, C, D và E....

Cho năm điểm A, B, C, D và E. Bài 1.8 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Cho năm điểm A, B, C, D và E. Hãy xác định tổng \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE} \)

Quảng cáo
Đang tải...

Gợi ý làm bài

\(\eqalign{

& \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} + \overrightarrow {CD} + \overrightarrow {DE} = \overrightarrow {AC} + \overrightarrow {CD} + \overrightarrow {DE} \cr

& = \overrightarrow {AD} + \overrightarrow {DE} = \overrightarrow {AE} \cr} \)