Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.3 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao...

Bài 5.3 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : Một khối hình hộp lập phương đồng chất có cạch 5,0 cm , khối lượng 1,31 kg. Hỏi khối đó...

Bài 5.3 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Giải:. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Một khối hình hộp lập phương đồng chất có cạch 5,0 cm , khối lượng 1,31 kg. Hỏi khối đó làm bằng chất gì ? (Tham khảo Bảng khối lượng riêng của một số chất trong SGK).

\(\rho  = {m \over V} = {{1,31} \over {0,{{05}^5}}} = 10,{48.10^3}kg/{m^3}.\) Đối chiếu với Bảng khối lượng riêng của một số chất (xem phụ lục 2 SGK) thì đó là khối lượng riêng của bạc (trong SGK là 10,5 g/cm3).

Quảng cáo