Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.12 trang 61 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Độ...

Bài 5.12 trang 61 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Độ chênh áp suất bằng :...

Bài 5.12 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . \(\begin{array}{l}{P_d} – {P_t} = \dfrac{{16000.9,8}}{{2.40}} = 1960Pa = 1,{96.10^3}Pa\\{P_d} = {P_t} + 1,{96.10^3} = {70.10^3} + 1,{96.10^3} = 71,{96.10^3}Pa\end{array}\). CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Một máy bay có khối lượng 16000kg và mỗi cánh có diện tích bằng 40m2. Khi máy bay bay theo phương nằm ngang , áp suất tác dụng lên phía trên cánh bằng 7,0,104Pa. Tính áp suất tác dụng lên phía dưới cánh .

Quảng cáo

Độ chênh áp suất bằng :

\(\begin{array}{l}
{P_d} – {P_t} = \dfrac{{16000.9,8}}{{2.40}} = 1960Pa = 1,{96.10^3}Pa\\
{P_d} = {P_t} + 1,{96.10^3} = {70.10^3} + 1,{96.10^3} = 71,{96.10^3}Pa
\end{array}\)

Quảng cáo