Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.4 trang 60 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Một...

Bài 5.4 trang 60 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Một người 50 kg đứng thăng bằng trên gót một đế giày . Giả sử tiết diện đế giày hình tròn , bằng...

Bài 5.4 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Một người 50 kg đứng thăng bằng trên gót một đế giày . Giả sử tiết diện đế giày hình tròn , bằng phẳng, có bán kính 2 cm . Tính áp suất của người đặt lên sàn .

\(p = \dfrac{{mg}}{S} = \dfrac{{50.9,8}}{{3,14.0,{{02}^2}}} = 0,{39.10^6}N/{m^2}.\)

Quảng cáo