Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.3 trang 67 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao :...

Bài 6.3 trang 67 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao : Hai chất khí có thể trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp khí đồng đều là vì:...

Bài 6.3 trang 67 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . C.Giữa các phân tử khí có khoảng trống .. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Chọn câu trả lời đầy đủ trong các câu sau đây.

Hai chất khí có thể trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp khí đồng đều là vì:

A.Các phân tử khí chuyển động nhiệt .

Quảng cáo

B.Hai chất khí đã cho không có phản ứng hóa học với nhau .

C.Giữa các phân tử khí có khoảng trống .

D.Gồm cả ba câu trên .

Chọn đáp án D.

Quảng cáo