Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.13 trang 69 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Trên...

Bài 6.13 trang 69 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Trên đồ thị V-T (Hình 6.4) vẽ hai đường đẳng áp của cùng một lượng khí . Đường nào ứng với áp...

Bài 6.13 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Giải:. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Trên đồ thị V-T (Hình 6.4) vẽ hai đường đẳng áp của cùng một lượng khí . Đường nào ứng với áp suất cao hơn ?

Quảng cáo

 

Vẽ một đường đẳng nhiệt bất kì T1(Hình 6.3G), đường này cắt các đường đẳng áp tại các điểm p1và p2. Đường đẳng nhiệt ứng với cùng một lượng khí tuân theo định luật Bôi – lơ- Ma – ri – ốt nên p1V1= p2V2. Vì V2>V1nên p1>p2. Đường 1 ứng với áp suất cao hơn .

 

Quảng cáo