Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.8 trang 68 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Hòa...

Bài 6.8 trang 68 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Hòa tan đều 0,03g  muối ăn NaCl vào trong 10 lít nước . Nếu ta múc ra 5cm3 nước đó thì có bao nhiêu phân...

Bài 6.8 trang 68 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Giải:. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Hòa tan đều 0,03g  muối ăn NaCl vào trong 10 lít nước . Nếu ta múc ra 5cm3 nước đó thì có bao nhiêu phân tử muối trong đó?

Quảng cáo

Số phân tử muối có trong 0,003g muối là :\(N = {N_A}\dfrac{{0,003}}{{58,5}} \approx {31.10^8}\) phân tử.

Số phân tử muối có trong 5cm3 nước muối là :\(5.\dfrac{{{{31.10}^{18}}}}{ {10000}} = 1,{55.10^{16}}\) phân tử.

Quảng cáo