Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.1 trang 74 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Trong trường...

Bài 7.1 trang 74 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Trong trường hợp nào dưới đây thì chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu tạo chất xung quanh ...

Bài 7.1 trang 74 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. A.Trong tinh thể kim cương.. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Trong trường hợp nào dưới đây thì chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu tạo chất xung quanh vị trí cân bằng xác định?

A.Trong tinh thể kim cương.

Quảng cáo

B.Trong thủy tinh rắn .

C.Trong thủy ngân lỏng .

D.Trong hơi nước .

Trường hợp A , vì ở tinh thể thì vị trí cân bằng được xác định. Trong vật rắn vô định hình (thủy tinh rắn ) và trong chất lỏng (thủy ngân lỏng ) các vị trí cân bằng được không cố định.Trong chất khí (hơi nước chẳng hạn) thì không có vị trí cân bằng của chuyển động nhiệt .

Quảng cáo