Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.10 trang 76 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Tại sao...

Bài 7.10 trang 76 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Tại sao cái đinh ốc bằng thép dễ vặn vào cái đai ốc bằng đồng khi hơ nóng cả hai, còn khi nguội đi...

Bài 7.10 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Tại sao cái đinh ốc bằng thép dễ vặn vào cái đai ốc bằng đồng khi hơ nóng cả hai, còn khi nguội đi thì lại rất khó tháo ra ?

Vì hệ số dãn nở nhiệt của đồng lớn hơn thép . Khi hơ nóng thì đai ốc bằng đồng nở nhiều hơn nên dễ vặn đinh ốc bằng thép vào trong đai ốc bằng đồng , còn khi nguội đi thì đai ốc bằng đồng co lại nhiều hơn nên nó bó chặt lấy đinh ốc .

Quảng cáo