Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.6 trang 75 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Cho...

Bài 7.6 trang 75 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Cho một dây bằng đồng thau (đó là một hợp kim gồm đồng , thiếc và kẽm ) dài 3,6m và đường kính...

Bài 7.6 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Tính suất Y-âng của vật liệu E=?. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Cho một dây bằng đồng thau (đó là một hợp kim gồm đồng , thiếc và kẽm ) dài 3,6m và đường kính là 1mm. Tính hệ số đàn hồi của dây và suất Y-âng của vật liệu dùng làm dây , biết rằng dây đã dài thêm 8mm khi treo vào nó một vật khối lượng 19kg.

\(S = \dfrac{{\pi .{d^2}}}{4} = 7,{85.10^{ – 7}}\left( {{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

\(P = {F_{h}} \Rightarrow mg = k.\Delta l \)

\(\Rightarrow k = \dfrac{{mg}}{{\Delta l}} = 23750\left( {N/m} \right)\)

Tính suất Y-âng của vật liệu E=?

\(k = E\dfrac{S}{{{l_0}}}\)

\( \Rightarrow E = \dfrac{{k.{l_0}}}{S} = 1,{09.10^{11}}Pa\)

Quảng cáo