Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.12 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 7.12 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: 15,856 cm3....

Bài 7.12 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Từ tinh thể thạch anh người ta làm ra một hình trụ , trục của hình trụ song song với trục của phần lăng trụ sáu. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Từ tinh thể thạch anh người ta làm ra một hình trụ , trục của hình trụ song song với trục của phần lăng trụ sáu mặt của tinh thể thạch anh (xem ảnh chụp tinh thể thạch anh ở hình Hình 50.1b trong SGK) . Ở nhiệt độ 180C , bán kính đáy hình trụ là 10mm , còn chiều cao là 50mm. Hãy xác định thể tích của hình trụ này ở nhiệt độ 3000C, biết rằng hệ số dãn nở dài theo trục của hình trụ là 7,2.10-6K-1, còn theo phương vuông góc với trục hình trụ là 13,2.10-6K-1.

15,856 cm3.

Quảng cáo