Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.17 trang 77 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VII:...

Bài 7.17 trang 77 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ...

Bài 7.17 trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Thả nổi hai que diêm nằm song song trên mặt nước . Nếu ta nhúng một mẩu xà phòng vào mặt nước giữa hai que diêm thì thấy chúng tách xa nhau hơn, còn nếu ta bỏ một ít đường vào mặt nước đó thì thấy hai que diêm xích lại gần nhau . Hãy giải thích các hiện tượng trên.

Xà phòng làm giảm lực căng bề mặt của phần nước giữa hai que diêm , còn đường làm tăng lực căng bề mặt .

Quảng cáo