Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.4 trang 75 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Giới...

Bài 7.4 trang 75 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Giới hạn đàn hồi của Đồng là:...

Bài 7.4 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Khi kéo một sợi dây đồng có tiết diện ngang là 1,5 mm2, người ta thấy dây bắt đầu bị biến dạng dẻo khi lực kéo có giá trị từ 45N trở lên . Hỏi giới hạn đàn hồi của đồng (tính theo đơn vị Pa)?

Quảng cáo

Giới hạn đàn hồi của Đồng là:

\(\sigma  = \dfrac{F}{S} = \dfrac{{45}}{{1,{{5.10}^{ – 6}}}} = {3.10^7}Pa\)

Quảng cáo