Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.21 trang 77 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Tại sao...

Bài 7.21 trang 77 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Tại sao có thể dùng thiếc để hàn đồng mà không dùng để hàn nhôm ?...

Bài 7.21 trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Tại sao có thể dùng thiếc để hàn đồng mà không dùng để hàn nhôm ?

Thiếc lỏng dính ướt đồng nhưng không dính ướt nhôm .

Quảng cáo