Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.3 trang 75 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Hãy cho...

Bài 7.3 trang 75 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Hãy cho biết các vật sau đây chịu các biến dạng gì?...

Bài 7.3 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. b) Cái bập bênh khi các em nhỏ chơi bập bênh .. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Hãy cho biết các vật sau đây chịu các biến dạng gì?

a) Sợi dây đàn khi người ta lên dây đàn và khi chơi đàn .

b) Cái bập bênh khi các em nhỏ chơi bập bênh .

c) Mũi khoan khi đang khoan .

Quảng cáo

d) Cái đinh khi bị đóng vào gỗ .

a) Kéo.

b) Uốn .

c) Xoắn.

d) Nén .

Quảng cáo