Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.32 trang 78 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Nước...

Bài 7.32 trang 78 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Nước sôi hay nước lạnh nước nào dập tắt lửa nhanh hơn?...

Bài 7.32 trang 78 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Nước sôi hay nước lạnh nước nào dập tắt lửa nhanh hơn?

Nước sôi , vì nhiệt hóa hơi lớn hơn nhiều so với nhiệt lượng làm nóng nước .

Quảng cáo