Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.35 trang 79 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Muốn làm...

Bài 7.35 trang 79 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Muốn làm nước sôi ở 270C , người ta đã giảm áp suất ngoài tác dụng lên trên mặt thoáng của nước...

Bài 7.35 trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Muốn làm nước sôi ở 270C , người ta đã giảm áp suất ngoài tác dụng lên trên mặt thoáng của nước trong cốc bằng cách đặt cốc nước vào trong một chuông thủy tinh kín , rồi dùng bơm chân không hút bớt khí ở trong chuông ra .

Hỏi khi nước trong cốc sôi thì áp suất khí trong chuông là bao nhiêu ?

A.23,8 mmHg.

Quảng cáo

B.27,0 mmH.

C. 29,0 mmHg.

D.31,8 mmHg.

Chọn đáp án B.

Quảng cáo