Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.5 trang 75 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một đèn...

Bài 7.5 trang 75 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một đèn chùm có khối lượng 250kg được treo bằng một sợi dây nhôm với giới hạn bền của nhôm là...

Bài 7.5 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. → \(S \geqslant \dfrac{{100.P}}{{25.{\sigma _\text{bền}}}}\) → S \(\ge\) 9,09.10-5 (m2). CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Một đèn chùm có khối lượng 250kg được treo bằng một sợi dây nhôm với giới hạn bền của nhôm là 1,1.108Pa . Dây treo phải có tiết diện ngang là bao nhiêu để ứng suất kéo gây bởi trọng lượng của đèn chùm không vượt quá 25% giới hạn bền của vật liệu làm dây? Độ biến dạng tỉ đối của dây là bao nhiêu?

Ứng suất kéo gây bởi trong lượng của đèn là \(\sigma  = \dfrac{P}{S} \leqslant \dfrac{{25}}{{100}}{\sigma _\text{bền}}\)

Quảng cáo

→ \(S \geqslant \dfrac{{100.P}}{{25.{\sigma _\text{bền}}}}\) → S \(\ge\) 9,09.10-5 (m2)

→  Smin = 9,09.10-5 (m2)

Tính độ biến dạng tỷ đối của dây \(\dfrac{{\Delta l}}{{{l_0}}}\) =?

P=Fđ → \(P=k.\Delta l\) mà \(k = E\dfrac{S}{{{l_0}}}\) →  P= \(E\dfrac{S}{{{l_0}}}\) → \(\dfrac{{\Delta l}}{{{l_0}}} = \dfrac{P}{{E.S}}\) = 3,93.10-4

Giới hạn bền của vật liệu được đặc trưng bởi ứng suất có thể gây hư hỏng vật liệu. Để an toàn người thường sử dụng vật liệu với ứng suất thấp hơn giới hạn bền khoảng 4 hay 5 lần .

Quảng cáo