Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.9 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 7.9 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Có thể gắn dây đồng trực tiếp vào thủy tinh hay không ?...

Bài 7.9 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Có thể gắn dây đồng trực tiếp vào thủy tinh hay không ?

Không, vì hệ số dãn nở của đồng gấp đôi hệ số dãn nở của thủy tinh .

Quảng cáo