Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.8 trang 75 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VII:...

Bài 7.8 trang 75 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ...

Bài 7.8 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. D.400 Mpa.. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Có một sợi dây đàn làm bằng vật liệu có suất Y-âng là 200Gpa và có độ dài ban đầu là 88cm. Sợi dây đàn đó được kéo căng với ứng suất 100Mpa. Tiếp tục căng lên dây đàn , người ta đã kéo dây dài thêm ra 1mm. Hỏi ứng suất đã làm căng dây đàn khi đó bằng bao nhiêu?

A.250 Mpa.

Quảng cáo

B.300 Mpa.

C.350 Mpa.

D.400 Mpa.

Chọn đáp án C.

Quảng cáo