Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 10 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho ba...

Bài 10 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho ba điểm bất kì A, B, C. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?...

Cho ba điểm bất kì A, B, C. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?. Bài 10 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 10. Cho ba điểm bất kì \(A, B, C\). Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CB}  – \overrightarrow {CA} \) ;                                        

Quảng cáo

(B) \(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC} \);

(C) \(\overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {BA} \);                                         

(D) \(\overrightarrow {CA}  – \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {AB} \);     

Chọn (A).

Quảng cáo