Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 11 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho tam...

Bài 11 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a....

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a.. Bài 11 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 11. Cho tam giác đều \(ABC\) có cạnh bằng \(a\). Giá trị \(\left| {\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {CA} } \right|\) bằng bao nhiêu ?

(A) \(2a\) ;                                              (B) \(a\);

(C) \(a\sqrt 3 \);                                           (D) \({{a\sqrt 3 } \over 2}\).

Quảng cáo

Hướng dấn trả lời

Gọi \(I\) là trung điểm \(BC\).

Ta có  \(\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AI} \).

\( \Rightarrow \,\,\left| {\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {CA} } \right| = \left| {2\overrightarrow {AI} } \right| = 2.{{a\sqrt 3 } \over 2} = a\sqrt 3 .\) 

Chọn (C).

Quảng cáo