Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 13 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho điểm...

Bài 13 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, với AB = 2a, AC = 6a. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?...

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, với AB = 2a, AC = 6a. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?. Bài 13 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 13. Cho điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\), với \(AB = 2a, AC = 6a\). Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AB} \) ;                                                 

(B) \(\overrightarrow {BC}  =  – 2\overrightarrow {AB} \) ;

Quảng cáo

(C) \(\overrightarrow {BC}  = 4\overrightarrow {AB} \) ;                                               

(D) \(\overrightarrow {BC}  =  – 2\overrightarrow {BA} \) .

 Ta có \(\overrightarrow {BC}  = 2\overrightarrow {AB}  =  – 2\overrightarrow {BA} \).

Chọn (D).

Quảng cáo