Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 15 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Điều kiện...

Bài 15 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Điều kiện nào dưới đây là cần và đủ để điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB?...

Điều kiện nào dưới đây là cần và đủ để điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB?. Bài 15 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 15. Điều kiện nào dưới đây là cần và đủ để điểm \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)?

(A) \(OA = OB\);                                                  

Quảng cáo

(B) \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {OB} \);

(C) \(\overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {BO} \);                                                 

(D) \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow 0 .\)

Chọn (D).

Quảng cáo