Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho điểm...

Bài 5 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C với AB = 2a, CB = 5a....

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C với AB = 2a, CB = 5a.. Bài 5 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 5. Cho điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\) với \(AB = 2a,\,CB = 5a.\) Độ dài vec tơ \(\overrightarrow {AC} \) bằng bao nhiêu ?

(A) \(7a\) ;                                               (B) \(3a\);

Quảng cáo

(C) \({{5a} \over 2}\);                                                (D) \(10{a^2}\).

\(\left| {\overrightarrow {AC} } \right| = AC = AB + BC = 7a\). (Vì \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\))

Chọn (A).

Quảng cáo