Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 21 trang 116 SGK Đại số 10 nâng cao, Theo em,...

Câu 21 trang 116 SGK Đại số 10 nâng cao, Theo em, hai bất phương trình trên có tương đương không? Vì sao?...

Theo em, hai bất phương trình trên có tương đương không? Vì sao?. Câu 21 trang 116 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 2: Đại cương về bất phương trình

Một bạn tập luận như sau: Do hai vế của bất phương trình \(\sqrt {x – 1}  < \,|x|\) luôn không âm nên bình phương hai vế ta được bất phương trình tương đương x – 1 < x2.

Quảng cáo

Theo em, hai bất phương trình trên có tương đương không? Vì sao?

Đáp án

Không tương đương vì 0 là nghiệm của bất phương trình thứ hai nhưng không là nghiệm của bất phương trình thứ nhất.