Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 160 SGK Lý 10 nâng cao: Một người ngồi...

Câu C2 trang 160 SGK Lý 10 nâng cao: Một người ngồi trong toa xe đang chuyển động có động năng bằng 0 hay khác 0?...

Bài 34: Động năng. Định lí động năng – Câu C2 trang 160 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một người ngồi trong toa xe đang chuyển động có động năng bằng 0 hay khác 0?

Một người ngồi trong toa xe đang chuyển động có động năng bằng 0 hay khác 0?

Người ngồi trong xe đang chuyển động có động năng đối với mặt đất \({{\rm{W}}_đ} = {1 \over 2}mv_{xe}^2\) và không có động năng đối với xe.

Quảng cáo