Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC
Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia...
Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất v
Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?
Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?
Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4,...
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?
Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3,...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5

Quảng cáo
Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng...
Trộn 200,0ml dung dịch nitrit 3,0M với 200,0ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc)

Luyện tập

Language focus – Unit 14 trang 161 tiếng Anh 11, Combine the sentences using bothand, neither.or, or neither nor.
Unit 14 : Recreation - Sự giải trí - Language focus - Unit 14 trang 161 tiếng Anh 11. Combine the sentences using both...and,...
Luyện tập về lập luận phân tích (tiếp theo), I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thơ trữ tình là một thể loại văn học...
Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11 - Luyện tập về lập luận phân tích (tiếp theo). I. KIẾN THỨC...
Câu 1 trang 108 – Địa 11, Trình bày mục tiêu của ASEAN.
Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Câu 1 – Trang 108 – SGK Địa lí 11. Trình bày mục...
Bài 1.15 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Bài 3: Axit bazơ và muối
Bài 1.15 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. D. dung dịch axit fomic bao giờ cũng có nồng độ...
Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo, Mỗi con người ta khi sinh ra...
Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11 - Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của...