Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC
Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia...
Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất v
Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?
Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?
Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4,...
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?
Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3,...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5
Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng...
Trộn 200,0ml dung dịch nitrit 3,0M với 200,0ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc)

Luyện tập

Bài 5 trang 55 đại số và giải tích 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Bài 5 trang 55 sgk đại số và giải tích 11. Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp. Có bao nhiêu...
Câu 2 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Viết phương trình ion rút gon của các phản ứng (nếu có) xảy ra...
Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Câu 2 trang 28 SGK Hóa học 11 Nâng...
Câu 2 trang 104 Sinh 11 Nâng cao: Cảm ứng ở động vật có gì khác với cảm ứng ở thực vật? 
Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Bài 26. Cảm ứng ở động vật ...
Soạn văn bài Từ ấy: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say...
Soạn văn lớp 11: Từ ấy. - Nhà thơ tự dùng những từ thân mật như "anh, em, con" thể hiện sự thân thiết...
Lý thuyết: Cấu trúc rẽ nhánh trang 38 SGK Tin học 11: Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
Lý thuyết: Cấu trúc rẽ nhánh trang 38 SGK Tin học 11: Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh. Mệnh đề đủ: Nếu ... thì...