Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC
Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia...
Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất v
Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?
Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?
Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4,...
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?
Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3,...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5
Quảng cáo


Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng...
Trộn 200,0ml dung dịch nitrit 3,0M với 200,0ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc)

Luyện tập

Câu 6 trang 7 Hóa lớp 11 Nâng cao, Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện ?
Bài 1: Sự điện li - Câu 6 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao . Dung dịch nào sau đây không dẫn...
Bài tập 7.18 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hỗn hợp A gồm hiđro và hơi benzen
Hỗn hợp A gồm hiđro và hơi benzen. Bài tập 7.18 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 36: Luyện tập:...
Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11: Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và...
Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 11. Từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim phút quay được 1 góc 1080o. Bài...
Bài 2 trang 40 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Một tụ điện có điện dung
Bài 8. Năng lượng điện trường - Bài 2 trang 40 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Một tụ điện có điện dung ...
Bài tập 2.14 trang 13 SBT Hóa 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau đây
Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây. Bài tập 2.14 trang 13 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 8: Amoniac...