Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC
Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia...
Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất v
Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?
Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?
Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4,...
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?
Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3,...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5
Quảng cáo


Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng...
Trộn 200,0ml dung dịch nitrit 3,0M với 200,0ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc)

Luyện tập

Bài tập 1 trang 65 SBT Sử 11: Ngành kinh tế của Nhật Bản chịu tác động nhiều nhất của cuộc khủng
Ngành kinh tế của Nhật Bản chịu tác động nhiều nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là nông...
Bài 3.11 trang 141 Sách bài tập Hình học 11: Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.
Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.. Bài 3.11 trang 141 Sách bài tập (SBT) Hình học 11 - Bài 2. Hai...
Câu 3.38 trang 91 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Cấp số cộng
Cấp số cộng . Câu 3.38 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 3. Cấp số...
Bài 1.52 trang 11 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 7: Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện...
Bài 1.52 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Có 3 lọ hóa chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một...
Luyện tập thao tác lập luận so sánh, trang 116 SGK Văn 11, So sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương và ngôn ngữ...
Luyện tập thao tác lập luận so sánh - Luyện tập thao tác lập luận so sánh, trang 116 SGK Văn 11. So sánh...