Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC
Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia...
Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất v
Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?
Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?
Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4,...
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?
Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3,...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5

Quảng cáo
Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng...
Trộn 200,0ml dung dịch nitrit 3,0M với 200,0ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc)

Luyện tập

Câu 10 trang 165 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy nêu lí do làm cho etilen và propilen chiếm được thứ bậc cao như...
Bài 40: Anken: Tính chất điều chế và ứng dụng - Câu 10 trang 165 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy nêu lí...
Phân tích Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại của Tràng Giang nhà thơ Huy Cận, Phân tích Vẻ đẹp cổ điển và hiện...
Tràng Giang - Huy Cận - Phân tích Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại của Tràng Giang nhà thơ Huy Cận. Phân tích...
Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11: C216 = 120 trận
Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp ...
Bài 2.27 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao: Điện trở của vôn kế rất lớn, điện trở của các...
Bài 2.27 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Số chỉ các ampe kế : . CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG...
Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh: Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh: Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh....