Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1 trang 51 Sách Hình 11 Nâng cao – SBT: Chứng...

Câu 1 trang 51 Sách Hình 11 Nâng cao – SBT: Chứng minh rằng: Một mặt phẳng và một đường thẳng không nằm trên mặt...

Chia sẻ
Chứng minh rằng: Một mặt phẳng và một đường thẳng không nằm trên mặt phẳng đó có không quá một điểm chung.. Câu 1 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. – Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

1. Trang 51 sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Chứng minh rằng: Một mặt phẳng và một đường thẳng không nằm trên mặt phẳng đó có không quá một điểm chung.

Giải

Quảng cáo

Giả sử (P) là một mặt phẳng và a là một đường thẳng sao cho a không nằm trên (P). Nếu (P) và a có ít nhất hai điểm chung phân biệt thì theo định lí mặt phẳng (P) sẽ chứa a (trái với giả thiết).

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...