Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.39 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.39 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao : Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất...

Câu 2.39 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao . b) \(1 – {{15} \over {26}} = {{11} \over {26}}\). Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Ba quân bài rút từ 13 quan cùng chất rô \(\left( {2 – 3 – … – 10 – J – Q – K – A} \right)\)

a) Tính xác suất để trong ba quân bài đó không có Q và K

b) Tính xác suất để trong ba quân bài đó  có K hoặc Q hoặc cả hai

Quảng cáo

c) Tính xác suất để trong ba quân bài đó rút được cả K hoặc Q

a) \({{C_{11}^3} \over {C_{13}^3}} = {{15} \over {26}}\)                           

b) \(1 – {{15} \over {26}} = {{11} \over {26}}\)

c) \({{11} \over {C_{13}^3}} = {1 \over {26}}\)

Quảng cáo