Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.57 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.57 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế. Hỏi...

Câu 2.57 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn (C). Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp cho 9 người đó ngồi sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh ?

(A) 55012                                (B) 94536 

Quảng cáo

(C) 43200                                (D) 35684

Chọn (C)

Đầu tiên ta xếp 6 học sinh ngồi. Có \(6! = 720\) cách xếp. Với mỗi cách sắp xếp 6 học sinh sẽ tạo ra 5 kẽ hở. Vậy có \(5.4.3 = 60\) cách sắp xếp chỗ cho 3 thầy. Theo quy tắc nhân có \(720.60 = 43200\)

Quảng cáo