Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.60 trang 70 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có...

Câu 2.60 trang 70 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu...

Câu 2.60 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. (A) \({1 \over {27}}\).                            (B) \({8 \over {27}}\)                         . Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Gọi P là xác suất để tổng số ghi trên ba tấm thẻ là 6. Khi đó P bằng:

(A) \({1 \over {27}}\).                            (B) \({8 \over {27}}\)                         

(C) \({7 \over {27}}\)                             (D) \({6 \over {27}}\)

Quảng cáo

Chọn (C)

Có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố đang xét là: \(\left( {1,2,3} \right),\left( {2,1,3} \right),\left( {1,3,2} \right),\left( {2,3,1} \right),\left( {3,1,2} \right),\)

\(\left( {3,2,1} \right),\left( {2,2,2,} \right).\) 

Vậy \(P = {7 \over {27}}.\)

Quảng cáo