Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.63 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.63 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất...

Câu 2.63 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Trên một đường tròn cho trước n điểm. Tính số các đoạn thẳng nối tất cả các cặp điểm của n điểm này?

Số đoạn thẳng cần tìm là \(C_n^2.\)  

Quảng cáo