Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Cho bốn đường...

Câu 2 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Cho bốn đường thẳng a, b, a’, b’ trong đó a cắt b, a//a’ và b//b’....

Chia sẻ
Cho bốn đường thẳng a, b, a’, b’ trong đó a cắt b, a//a’ và b//b’. Tìm phép tịnh tiến biến a thành a’ và biến b thành b’.. Câu 2 trang 6 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài 1 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình

2.  Trang 6 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Cho bốn đường thẳng a, b, a’, b’ trong đó a cắt b, a//a’ và b//b’. Tìm phép tịnh tiến biến a thành a’ và biến b thành b’.

Giải

Phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow {OO’} \) trong đó O là giao điểm của a và b và O’ là giao điểm của a’ và b’.