Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.37 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho một...

Câu 3.37 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai dương và...

Cho một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai dương và số hạng thứ tư bằng 11. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó, biết rằng hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 6.. Câu 3.37 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 3. Cấp số cộng

Cho một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai dương và số hạng thứ tư bằng 11. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó, biết rằng hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 6.

Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5,6,7} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ n của cấp số cộng đã cho.

Quảng cáo

Vì cấp số cộng nói trên có công sai \(d > 0\) nên \({u_3} < {u_5}\). Vì thế, từ giả thiết hiệu của \({u_3}\) và \({u_5}\) bằng 6 ta được \({u_5} – {u_3} = 6\) hay \(({u_1} + 4d) – ({u_1} + 2d) = 6\). Suy ra \(d = 3.\)

Vì thế, từ giả thiết \({u_4} = 11\) ta được \({u_1} = {u_4} – 3d = 11 – 3.3 = 2\)

Từ đó \({u_2} = {u_1} + d = 2 + 3 = 5,{u_3} = {u_2} + d = 5 + 3 = 8,\)

\({u_5} = {u_4} + d = 11 + 3 = 14\)

\({u_6} = {u_5} + d = 14 + 3 = 17\) và \({u_7} = {u_6} + d = 117 + 3 = 20.\)

Quảng cáo