Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 6 trang 51 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Chứng minh...

Câu 6 trang 51 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Chứng minh rằng nếu hai đường thẳng MA, MB lần lượt cắt mp (P) tại...

Chứng minh rằng nếu hai đường thẳng MA, MB lần lượt cắt mp (P) tại hai điểm A’, B’ phân biệt thì đường thẳng A’B’ đi qua một điểm cố định.. Câu 6 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

6. Trang 51 sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho hai điểm cố định A, B nằm về hai phía của mp (P) cố định. Gọi M là một điểm chuyển động bất kì trong không gian. Chứng minh rằng nếu hai đường thẳng MA, MB lần lượt cắt mp (P) tại hai điểm A’, B’ phân biệt thì đường thẳng A’B’ đi qua một điểm cố định.

Quảng cáo

Vì A và B nằm về hai phía đối với mp(P) nên đường thẳng AB cắt (P) tại một điểm I. Khi đó I cố định.

Nếu M nằm trên đường thẳng AB thì \(A’ \equiv B’ \equiv I.\)

Nếu M không nằm trên đường thẳng AB thì mp(MAB). Khi đó

\(\left. \matrix{
A’ \in AM,\,AM \subset mp\left( {MAB} \right) \hfill \cr
\Rightarrow A’ \in mp\left( {MAB} \right) \hfill \cr
B’ \in BM,\,BM \subset mp\left( {MAB} \right) \hfill \cr
\Rightarrow B’ \in mp\left( {MAB} \right) \hfill \cr
I \in AB,\,AB \subset mp\left( {MAB} \right) \hfill \cr
\Rightarrow I \in mp\left( {MAB} \right) \hfill \cr} \right\}\,\,(1)\)

Mặt khác, các điểm A’, B’, I đều thuộc mp(P).    (2)

Từ (1) và (2) suy ra ba điểm A’, B’, I thẳng hàng, tức là đường thẳng A’B’ đi qua điểm cố định I.

Quảng cáo