Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 6 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Cho hai phép...

Câu 6 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Cho hai phép tịnh tiến T và T’....

Chia sẻ
Cho hai phép tịnh tiến T và T’.. Câu 6 trang 6 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. – Bài 1 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình

6. Trang 6 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Cho hai phép tịnh tiến  T và T’ theo vecto \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \). Với điều kiện nào của \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \) thì hợp thành của T và T’ là phép đồng nhất.

Giải

Với điểm M bất kì, giả sử \(T\left( M \right) = {M_1}\) và \(T’\left( {{M_1}} \right) = M’\). Khi đó \(\overrightarrow {M{M_1}}  = \overrightarrow u \) và \(\overrightarrow {{M_1}M’}  = \overrightarrow v \), suy ra \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow u  + \overrightarrow v \). Hợp thành của T và T’ biến M thành M’ nên hợp thành đó là phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow u  + \overrightarrow v \).

Phép hợp thành đó là phép đồng nhất khi và chỉ khi:

\(\overrightarrow u  + \overrightarrow v  = \overrightarrow 0 \)