Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 7 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng...

Câu 7 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao: An có 12 cuốn sách tham khảo khác nhau, trong đó có 6 cuốn sách...

Chia sẻ
An có 12 cuốn sách tham khảo khác nhau, trong đó có 6 cuốn sách toán, 4 cuốn sách vật lí và 12 cuốn sách hóa học.. Câu 7 trang 213 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao – ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

An có 12 cuốn sách tham khảo khác nhau, trong đó có 6 cuốn sách toán, 4 cuốn sách vật lí và 2 cuốn sách hóa học. An muốn xếp chúng vào 3 ngăn A, B, C trên giá sách sao cho mỗi ngăn chứa một loại sách. Hỏi An có bao nhiêu cách xếp?

Giải

Có 3! cách chọn 3 ngăn A, B, C để xếp loại sách. Trong ngăn  sách toán có 6! cách xếp.; ngăn sách Vật lí có 4! cách xếp; ngăn sách Hóa học có 2! cách xếp. Vậy có tất cả 3!6!4!2! = 207 360 cách xếp sách.