Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Bài 2 trang 5 Sách BT Hình 12 Nâng cao: Hãy dùng...

Bài 2 trang 5 Sách BT Hình 12 Nâng cao: Hãy dùng 4 mặt phẳng để chia một khối tứ diện đã cho thành 9 khối...

Hãy dùng 4 mặt phẳng để chia một khối tứ diện đã cho thành 9 khối tứ diện.. Bài 2 trang 5 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Hãy dùng 4 mặt phẳng để chia một khối tứ diện đã cho thành 9 khối tứ diện.

Quảng cáo

Giả sử ABCD là khối tứ diện đã cho. Chia cạnh AB thành ba đoạn thẳng bởi các điểm chia MM’, chia cạnh CD thành ba đoạn thẳng bởi các điểm N và N. Khi đó 4 mặt phẳng (ABN), (ABN’), (CDM), (CDM’) sẽ phân chia khối tứ diện ABCD thành 9 khối tứ diện (h.2).

Quảng cáo