Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Bài 21 trang 8 SBT Hình 12 Nâng Cao: Khẳng định sau...

Bài 21 trang 8 SBT Hình 12 Nâng Cao: Khẳng định sau đây đúng hay sai...

Khẳng định sau đây đúng hay sai . Bài 21 trang 8 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao – Bài 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện

Khẳng định sau đây đúng hay sai : “Nếu khối đa diện có 20 mặt là tam giác đều thì đó là khối hai mươi mặt đều” ?

Quảng cáo

Khẳng định đó không đúng.

Ta có thể ghép 9 khối tứ diện đều bằng nhau theo nhiều cách khác nhau để có được một khối đa diện có 20 mặt là tam giác đều.

Quảng cáo