Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.77 trang 82 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Trong...

Câu 2.77 trang 82 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm số nào đồng biến, hàm số...

Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập xác định của nó ?. Câu 2.77 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 5 6. Hàm số mũ hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa

Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập xác định của nó ?

a) \(y = {\log _{\sqrt 3 }}x\)                   

b) \(y = {\log _{{1 \over 3}}}x\)

Quảng cáo

c) \(y = {\log _{{\pi  \over 4}}}x\)                 

d) \(y = {\log _a}x\) với \(a = {1 \over {5\left( {\sqrt 6  – \sqrt 5 } \right)}}\)

Giải

a) Đồng biến                       b) Nghịch biến                     

c) Nghịch biến

d) Nghịch biến vì  \(a = {1 \over {5\left( {\sqrt 6  – \sqrt 5 } \right)}} = {{\sqrt 6  + \sqrt 5 } \over 5} < 1\)

Quảng cáo