Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.84 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao:...

Câu 2.84 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Vẽ đồ thị các hàm số sau:...

Vẽ đồ thị các hàm số sau: Câu 2.84 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 5 6. Hàm số mũ hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa

a) \(y = {x^3}\)                b) \(y = {x^4}\)                    c) \(y = \sqrt x \)

Quảng cáo

Giải 

h.2.3

Quảng cáo