Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 4.25 trang 181 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho...

Câu 4.25 trang 181 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho hai số phức khác 0 là...

Cho hai số phức khác 0 là. Câu 4.25 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3. Dạng lượng giác của số phức. Ứng dụng

Cho hai số phức khác 0 là \(z = r\left( {{\rm{cos}}\varphi  + i\sin \varphi } \right)\)\(z’ = r’\left( {{\rm{cos}}\varphi ‘ + i\sin \varphi ‘} \right),\left( {r,r’,\varphi ,\varphi ‘ \in R} \right)\)

Quảng cáo

Tìm điều kiện cần và đủ về \(r,r’,\varphi ,\varphi ‘\) để \(z = z’\)

Giải

\(z = z’\) khi và chỉ khi hoặc \(r’ = r,\varphi ‘ = \varphi  + k2\pi \left( {k \in Z} \right),\) hoặc \(r’ =  – r,\varphi ‘ = \varphi  + \left( {2k + 1} \right)\pi \left( {k \in Z} \right)\)

Quảng cáo