Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.24 trang 9 SBT Lý 12 Nâng cao: Một cầu thủ...

Câu 1.24 trang 9 SBT Lý 12 Nâng cao: Một cầu thủ bóng chày ném quả bóng với tốc độ dài là 6,93 m/s. Nếu...

Một cầu thủ bóng chày ném quả bóng với tốc độ dài là 6,93 m/s. Nếu cánh tay cầu thủ đó dài 0,66 m thì tốc độ góc của bóng nagy lúc ném bằng bao nhiêu ? Biết rằng, tay cầu thủ dang thẳng khi ném.. Câu 1.24 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Một cầu thủ bóng chày ném quả bóng với tốc độ dài là 6,93 m/s. Nếu cánh tay cầu thủ đó dài 0,66 m thì tốc độ góc của bóng ngay lúc ném bằng bao nhiêu ? Biết rằng, tay cầu thủ dang thẳng khi ném.

Giải

\(\omega  = {v \over r} = {{6,93} \over {0,66}} = 10,5\,\,rad/s\)

Quảng cáo