Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.26 trang 9 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đĩa mỏng,...

Câu 1.26 trang 9 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất, bán kính 40 cm có thể quay được xung...

Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất, bán kính 40 cm có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một momen lực 16 N.m không đổi, đĩa chuyển quay quanh trục với gia tốc góc Tính khối lượng của đĩa. Bỏ qua mọi lực cản.. Câu 1.26 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất, bán kính 40 cm có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một momen lực 16 N.m không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc \(100\,rad/{s^2}.\) Tính khối lượng của đĩa. Bỏ qua mọi  lực cản.

Quảng cáo

Giải

\(I = {M \over \gamma } = {16 \over {100}} = 0,16\,\,kg.{m^2};\)

\(I = {1 \over 2}m{R^2} \Rightarrow m = 2\,\,kg.\)

Quảng cáo